bỏ phiếu - VTC News
Tìm thấy 144 kết quả với từ khóa “

bỏ phiếu

FLC Group ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2016

FLC Group ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2016

Ngày 7/6/2016, Công ty CP Tập đoàn FLC đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 với việc thông qua tất cả các tờ trình, trong đó có kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng.