Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói về hiện tượng bầu cử hộ, bầu cử thay

Chính trịThứ Sáu, 21/05/2021 18:47:15 +07:00
(VTC News) -

Việc bầu hộ, bầu thay làm mất quyền cử tri, không đảm bảo nguyên tắc phổ thông, trực tiếp, bình đẳng của bầu cử.

Chiều 21/5, tại cuộc họp về công tác báo chí chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5, đề cập đến hiện tượng bầu cử hộ, bầu cử thay diễn ra ở các kỳ bầu cử, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết đây là câu chuyện rất thời sự vì mục tiêu, nguyên tắc của bầu cử là nguyên tắc phổ thông, trực tiếp, bình đẳng.

Bà Thanh nhấn mạnh, việc đi bầu cử Quốc hội và HĐND là quyền và nghĩa vụ của mỗi cử tri, việc đi bầu hộ, bầu thay đã là làm mất quyền cử tri khi thực hiện quyền dân chủ trực tiếp đối với đất nước.

Chúng ta thực hiện nền dân chủ (cả trực tiếp và gián tiếp) thì việc đi bầu cử là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, tự tay mình bỏ phiếu bầu người thay mình tham gia các cơ quan quyền lực của nhà nước ở Trung ương và địa phương. Tuy nhiên trong thực tế, lại có những trường hợp đi bầu thay, bầu hộ”, bà Thanh nói.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia nói về hiện tượng bầu cử hộ, bầu cử thay - 1

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Theo bà Thanh, để tránh việc bầu thay, bầu hộ phải quan tâm nhiều nội dung, trong đó báo chí có vai trò quan trọng. Thực tế việc bầu hộ, bầu thay đang ngày càng được hạn chế nhiều hơn.

Việc báo chí tuyên truyền trong thời gian vừa rồi cũng chính là nội dung quan trọng để người dân ý thức trách nhiệm của mình đối với cuộc bầu cử.

Báo chí góp phần đưa giải pháp để tránh bầu thay và bầu hộ. Tôi hy vọng rằng, cho đến ngày bầu cử, các cơ quan báo chí trung ương đến địa phương tiếp tục là cánh tay nối dài của Hội đồng Bầu cử Quốc gia để cùng với các tổ chức bầu cử tuyên truyền cho người dân cũng như cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình”, bà Thanh nói.

Theo bà Thanh, nội dung cần nhấn mạnh trước hết là tập trung tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia bầu cử, giúp cho cử tri hiểu việc bầu hộ, bầu thay là vi phạm nguyên tắc trực tiếp, bình đẳng, phổ thông.

Đặc biệt phải quan tâm đến những địa bàn vùng sâu vùng xa, địa bàn đi lại khó khăn, nơi thường xuất hiện tình huống bầu hộ, bầu thay.

Bên cạnh việc tuyên truyền, cũng cần bố trí sắp xếp điều kiện và thời gian thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình trong ngày 23/5 sắp tới.

Ở một số địa phương có xuất hiện hiện tượng đi bầu hộ ở những lần bầu cử trước đây thì cần phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa.

Bà Thanh cũng cho rằng, vai trò của các tổ chức đoàn thể ở các địa phương là rất quan trọng bởi hệ thống “chân rết” của các tổ chức này đến tận thôn, xóm, khu  phố.

“Cần phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc vận động, tuyên truyền, nhắc nhở cũng như theo dõi diễn biến cử tri đi bầu để nhắc nhở những gia đình, những cử tri chưa đi bầu cử.

Thực tế chúng tôi ở địa phương đã chỉ đạo nhiều cuộc bầu cử, chúng tôi thấy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên rất quan trọng, nhất là nội dung tránh bầu hộ bầu thay”, bà Thanh nhấn mạnh.

Theo bà Thanh việc theo dõi diễn biến từ lúc khai mạc cho đến từng giai đoạn bỏ phiếu trong ngày, và qua việc bàn ghi cử tri, các tổ chức, đoàn thể sẽ biết cử tri ở khu vực nào, khu phố nào, thôn xóm nào đã đi được nhiều, khu vực nào chưa đi được nhiều thì có giao phân công các tổ chức, đoàn thể được phụ trách khu phố, thôn xóm đi đến nhắc nhở, vận động cử tri đi bầu.

Xuân Trường
Bình luận
vtc.vn