Bí thư TP.HCM: 'Cấp trên đốt lửa to, cấp dưới chậm đốt lửa'

Bí thư TP.HCM: 'Cấp trên đốt lửa to, cấp dưới chậm đốt lửa'

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 sáng nay, Bí thư Thành uỷ TP.HCM phân tích nguyên nhân tình trạng ở cấp trên “đốt lửa to”, cấp dưới “chậm đốt lửa” hoặc “đốt lửa nhỏ”.