Bình Định kỷ luật 54 đảng viên

Bình Định kỷ luật 54 đảng viên

54 đảng viên bị kỷ luật ở Bình Định mắc các lỗi vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng.