Tết Nguyên tiêu là ngày gì?

Tết Nguyên tiêu là ngày gì?

Không phải ai cũng biết tết Nguyên tiêu là ngày gì, dù đây là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của người Việt Nam.

MULTIMEDIA

Video

Ảnh

Audio