Video: Bát nháo nạn xe dù, bến cóc không biết bao giờ mới chấm dứt tại Hà Nội

Đến nay, tình trạng xe khách ngang nhiên lập bến cóc, bến dù để đón, trả khách tại Hà Nội vẫn chưa được xử lý triệt để.