VIDEO TRỰC TIẾP: Cháy chung cư Fodacon - Hà Đông
Đang truyền hình trực tuyến từ hiện trường vụ cháy tòa nhà Fodacon, Hà Đông, Hà Nội.