Video: Toàn cảnh lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân sau khi nghị quyết bầu Chủ tịch nước được thông qua.