Clip vạch mặt 'nữ quái' chuyên móc túi khách mua vải ở Ngã Tư Sở, Hà Nội

Người dân quay clip vạch mặt người phụ nữ chuyên lợi dụng sơ hở móc túi trộm ví của khách mua vải ở khu vực gần Ngã Tư Sở, Hà Nội.