Năm 2020 sẽ có vắc xin 5 trong 1 do Việt Nam sản xuất

Dự kiến trong hai năm nữa, Việt Nam sẽ sản xuất thành công vắc xin 5 trong 1 để tự chủ trong nguồn cung ứng vắc xin phối hợp với giá thành rẻ.