Video: Đồng ý cho Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Bộ Chính trị đồng ý để Thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận.