Video: Tài xế Grab, Uber đổ xô đầu quân cho Mai Linh Bike

Không ít tài xế của GrabBike, và cả UberMoto chuyển hướng qua làm đối tác của Mai Linh Bike.