Báo chí quốc tế ca ngợi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Các hãng thông tấn quốc tế có nhiều bài viết ca ngợi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là nhà cải cách kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam phát triển kinh tế.