Thăm trẻ nhập cư, bà Melania Trump mặc áo có dòng chữ gây tranh cãi

Tới biên giới Mỹ - Mexico thăm các gia đình nhập cư, Đệ nhất phu Mỹ Melania Trump mặc áo khoác với dòng chữ "Tôi thực sự không quan tâm" gây tranh cãi.