Clip: Cận cảnh ốc bươu vàng đẻ trứng khiến người xem nổi da gà

Chứng kiến cảnh con ốc bươu vàng bám vào ngọn cỏ đẻ trứng khiến nhiều người xem nổi da gà.