Clip: Miệng cống tuôn bọt bí ẩn, phủ trắng đường phố như tuyết

Miệng cống không ngừng tuôn loại bọt trắng bí ẩn, bao phủ một đoạn đường dài 200m như thể tuyết mùa đông.