Video: Học sinh lớp 6,7 vẫn không đọc thông, viết thạo ở Hậu Giang

Một số học sinh lớp 6, 7 của Trường THCS Đông Phước A (Châu Thành, Hậu Giang) không đọc thông viết thạo, buộc ngành giáo dục địa phương phải chỉ đạo rà soát.