Việt Nam sắp thành bãi rác của thế giới?

Việt Nam sắp thành bãi rác của thế giới? 

Trung Quốc thay đổi chính sách, dừng nhập khẩu 24 loại phế liệu khiến nhiều nước phát triển phải tìm kiếm thị trường mới để xuất khẩu loại hàng hóa này, trong đó có Việt Nam.