Triều Tiên sẽ tham dự Olympic 2018 ở Hàn Quốc

Triều Tiên sẽ tham dự Olympic 2018 ở Hàn Quốc 

Cuộc đối thoại cấp cao đầu tiên sau 2 năm giữa 2 miền Triều Tiên đạt những kết quả tích cực ban đầu, phía Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tham dự Olympic mùa đông tại Hàn Quốc vào tháng 2 tới.