Tìm thấy 120 kết quả với từ khóa “

bầu cử Quốc hội

24 giờ trong 'lửa'

24 giờ trong 'lửa'

Nhìn ở bức tranh chung trên cả nước, sau 24 giờ trong lửa, dẫu những căng thẳng chưa thể qua nhanh, nhưng niềm vui là trọn vẹn khi cuộc bầu cử đã về đích thành công.