NASA và Google chuẩn bị công bố phát hiện mới về vũ trụ

NASA và Google chuẩn bị công bố phát hiện mới về vũ trụ

Lãnh đạo của tổ chức hàng đầu thế giới về vũ trụ và dịch vụ tìm kiếm chuẩn bị cùng công bố những khám phá mới về hành tinh có sự sống ngoài khu vực Hệ Mặt trời, phát hiện này được thực hiện nhờ sự giúp đỡ của trí tuệ nhân tạo.