Tìm thấy 167 kết quả với từ khóa “

bỏ phiếu

FLC Group ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2016

FLC Group ước đạt 500 tỷ đồng lợi nhuận quý II/2016

Ngày 7/6/2016, Công ty CP Tập đoàn FLC đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 với việc thông qua tất cả các tờ trình, trong đó có kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng.

Trung ương họp phiên bế mạc

Trung ương họp phiên bế mạc

Sáng 12/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014.