Bitcoin sẵn sàng tăng 25 - 50%?

Bitcoin sẵn sàng tăng 25 - 50%?

Nhà giao dịch tiền điện tử nổi tiếng FilbFilb nhận định Bitcoin đã sẵn sàng tăng 25-50% trong thời gian tới.