Tin tức đầu tư mới của các doanh nghiệp trong nước
Vietnam Airlines báo lỗ ít hơn dự kiến

Vietnam Airlines báo lỗ ít hơn dự kiến

Lỗ hợp nhất dự kiến của VNA năm 2020 ở mức 14.445 tỷ đồng, trong đó số lỗ của công ty mẹ dự kiến ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, giảm lỗ 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch.