'Phá' nguy cơ thiếu điện thế nào?

'Phá' nguy cơ thiếu điện thế nào?

Khi nguồn thuỷ điện đã hết, điện than cần hạn chế thì nguồn điện khí và năng lượng tái tạo cần phải xem xét để đáp ứng nhu cầu.