TS Bùi Đức Thụ: 'Tăng thuế VAT ảnh hưởng trực tiếp người nghèo'

TS Bùi Đức Thụ: 'Tăng thuế VAT ảnh hưởng trực tiếp người nghèo'

TS Bùi Đức Thụ, Phó trưởng Ban công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho rằng: Việc tăng thuế VAT sẽ làm các chính sách không thống nhất, đồng bộ, ảnh hưởng sức cạnh tranh của doanh nghiệp đến người tiêu dùng và tác động trực tiếp đến người nghèo.
Từ nay, mọi người có thể mua đấu giá xe công

Từ nay, mọi người có thể mua đấu giá xe công

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội sử dụng xe công, sau khi sắp xếp lại xe công, số xe dư thừa nếu bán phải thực hiện đấu giá công khai, không được áp dụng hình thức bán chỉ định.