Thị trường

CPI tháng 11 tăng 0,25%

CPI tháng 11 tăng 0,25% 0

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11/2023 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 3,46% so với tháng 12/2022.