Bốn thuyền viên bị ngạt khí hầm cá

Bốn thuyền viên bị ngạt khí hầm cá

Bốn thuyền viên tàu cá BV 99986 TS bị ngạt khí khi xuống hành nghề dưới hầm cá, trong đó có 2 thuyền viên đã ngừng thở, 2 thuyền viên trong tình trạng nguy kịch.