Khám phá

Sức hút thị trường Insurtech Việt

Sức hút thị trường Insurtech Việt

Tốc độ tăng trưởng kinh tế số tại Việt Nam mở đường cho lĩnh vực bảo hiểm công nghệ (Insurtech) phát triển, thu hút nhiều công ty nước ngoài vào nước ta.