Google cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam

Google cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cảm ơn phía Google tích cực ngăn chặn, gỡ bỏ các video, clip xấu độc, xuyên tạc về Việt Nam, vi phạm pháp luật của Việt Nam trên YouTube.