Tổng hợp tin tức giáo dục, sự kiện giáo dục trong ngày