Tìm thấy 81 kết quả với từ khóa “

đồng bằng sông Cửu Long

Hành động vì Mekong

Hành động vì Mekong

Khi đăng ký tham dự cuộc thi 'Hành động vì Mekong', thí sinh phải có bản mô tả về sáng kiến, giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL.