Cách mạng tháng 10 Nga diễn ra thế nào?

Cách mạng tháng 10 Nga diễn ra thế nào?

100 năm đã qua nhưng Cách mạng tháng 10 Nga 1917 vẫn tiếp tục là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga nói riêng và lịch sử thế giới nói chung.