Tìm thấy 25 kết quả với từ khóa “

hen suyễn

Những tác dụng không ngờ của việc ăn su hào

Những tác dụng không ngờ của việc ăn su hào

Su hào là một giống cây trồng thân thấp và mập của cải bắp dại; su hào được tạo ra từ quá trình chọn lọc nhân tạo để lấy phần tăng trưởng của mô phân sinh ở thân, mà trong đời thường được gọi là củ, nguồn gốc tự nhiên của nó là cải bắp dại.