Bệnh và thuốc

Bị gout ở tuổi 26

Bị gout ở tuổi 26

Một số trường hợp ghi nhận gần đây cho thấy bệnh gout không chỉ xảy ra với những người ăn uống quá độ mà ở người sống lành mạnh, và có thể họ chỉ 19, 26 hay 35 tuổi.