Cẩn trọng dùng 'Hoa đỗ quyên ngủ đông' chơi Tết

Cẩn trọng dùng "Hoa đỗ quyên ngủ đông' chơi Tết

Chuyên gia khẳng định, "hoa đỗ quyên ngủ đông" được sấy khô bằng phương pháp hiện đại hoàn toàn có thể bung nở rực rỡ, không phải tẩm, sấy hóa chất, tuy nhiên khi chơi loại hoa này vẫn phải cẩn trọng.