Tìm thấy 18 kết quả với từ khóa “

thua kiện

Ban hành văn bản trái luật, UBND TP.HCM thua kiện

Ban hành văn bản trái luật, UBND TP.HCM thua kiện

Chủ tịch UBND TP.HCM căn cứ công văn của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ để ban hành quyết định có nội dung trái với Luật Đất đai 2013, không phải là văn bản quy phạm pháp luật.