Tìm thấy 124 kết quả với từ khóa “

vận tải

Cần định danh đúng các loại hình dịch vụ như Uber

Cần định danh đúng các loại hình dịch vụ như Uber

Nguyên tắc của quản lý nhà nước là phải áp được đúng loại hình, phải định danh hoạt động của doanh nghiệp là gì thì mới có thể quản lý đúng, đối với Uber vẫn còn nhiều tranh cãi trong việc định danh xem đây là “dịch vụ công nghệ” hay “dịch vụ kinh doanh vận tải”.