vận tải - VTC News
Tìm thấy 114 kết quả với từ khóa “

vận tải

Thừa nhận thu phí, lệ phí BOT có gian lận

Thừa nhận thu phí, lệ phí BOT có gian lận

Trong bối cảnh dư luận đề cập nhiều về tình trạng khó giám sát thu phí BOT, ngày 28/6, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu phí, lệ phí.