Tìm thấy 117 kết quả với từ khóa “

vận tải

Cần định danh đúng các loại hình dịch vụ như Uber

Cần định danh đúng các loại hình dịch vụ như Uber

Nguyên tắc của quản lý nhà nước là phải áp được đúng loại hình, phải định danh hoạt động của doanh nghiệp là gì thì mới có thể quản lý đúng, đối với Uber vẫn còn nhiều tranh cãi trong việc định danh xem đây là “dịch vụ công nghệ” hay “dịch vụ kinh doanh vận tải”.

Thừa nhận thu phí, lệ phí BOT có gian lận

Thừa nhận thu phí, lệ phí BOT có gian lận

Trong bối cảnh dư luận đề cập nhiều về tình trạng khó giám sát thu phí BOT, ngày 28/6, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tăng cường công tác quản lý thu phí, lệ phí.