Trai làng đóng khố, vật lộn trong bùn tranh quả cầu nặng 20kg ở Bắc Giang
16 trai làng tranh nhau quyết liệt quả cầu 20 kg dưới trời nắng nóng tại lễ hội vật cầu bùn truyền thống tại Việt Yên, Bắc Giang chiều 26/5.