Tìm thấy 3.105 kết quả với từ khóa “

Quảng Nam

Nghề ... mót vàng

Nghề ... mót vàng

Để kiếm thêm chút thu nhập cải thiện bữa ăn hàng ngày, nhiều người đã chấp nhận ngâm mình dưới sông, suối hàng giờ để mót vàng sa khoáng…