Giới trẻ

Nguồn gốc Ngày của Mẹ

Nguồn gốc Ngày của Mẹ

Nhiều tài liệu cho rằng Ngày của Mẹ có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại, thời mà con người tôn thờ các vị thần, đặc biệt là Rhea - nữ thần của sự sinh sản.