Câu chuyện giới trẻ, xoay quanh cuộc sống người trẻ tuổi