Đông Nam Á - VTC News
Tìm thấy 188 kết quả với từ khóa “

Đông Nam Á

Hà Nội, Jakarta ô nhiễm nhất Đông Nam Á

Hà Nội, Jakarta ô nhiễm nhất Đông Nam Á

Video 16:34 07/03/2019 0

Theo báo cáo về chất lượng không khí toàn cầu năm 2018 được Tổ chức GreenID thực hiện, Hà Nội (Việt Nam) và Jakarta (Indonesia) là 2 thành phố ô nhiễm nhất trong khu vực Đông Nam Á.