Phóng sự - Khám phá

Nghề ... mót vàng

Nghề ... mót vàng 0

Để kiếm thêm chút thu nhập cải thiện bữa ăn hàng ngày, nhiều người đã chấp nhận ngâm mình dưới sông, suối hàng giờ để mót vàng sa khoáng…