Phóng sự - Video phóng sự xã hội, phóng sự điều tra mới nhất
Đến nơi cùng trời cuối đất, xa nhất địa cầu

Đến nơi cùng trời cuối đất, xa nhất địa cầu

Biết tôi trỏ lối đi tìm Machu Picchu ở nước Cộng hòa Peru, anh bạn người Nam Mỹ chỉ còn biết thở dài cảnh báo: nếu đi từ Việt Nam, chỗ ấy gần như là cùng trời cuối đất, xa nhất địa cầu, không có chỗ nào xa hơn đâu nhé.