Chuyện xưa chép lại

Còn mãi tinh thần và khí phách Gạc Ma

Còn mãi tinh thần và khí phách Gạc Ma

Ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ hải quân vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền đất nước tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa.