Yêu nước hay quá khích, bạo động?

Yêu nước hay quá khích, bạo động?

Đám đông, trong đó có cả những đứa trẻ cầm gạch đá, gậy gộc lao vào cảnh sát, đám đông quá khích giật đổ cổng uỷ ban tỉnh lao vào đốt phá - những hành vi quá khích, bạo động.