Tìm thấy 80 kết quả với từ khóa “

thịt gà

Malaysia lại nhiều gà

Malaysia lại nhiều gà

Bộ trưởng Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Malaysia cho biết hiện thị trường lại "dư thừa" thịt gà sau các biện pháp can thiệp hiệu quả mà chính phủ thực hiện.