Tìm thấy 62 kết quả với từ khóa “

sầu riêng

Đốn bỏ sầu riêng

Đốn bỏ sầu riêng

Hơn 3.500ha tại "thủ phủ sầu riêng" bị thiệt hại gần như hoàn toàn sau hạn mặn, chủ vườn phải đốn bỏ, hoặc cưa thân với hy vọng cây hồi sinh.