Tìm thấy 21 kết quả với từ khóa “

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa 3 công ty con của PVN

Cổ phần hóa 3 công ty con của PVN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN hoàn thành việc cổ phần hóa đối với 3 công ty con.

Sắp cổ phần hóa Công ty vàng bạc đá quý SJC

Sắp cổ phần hóa Công ty vàng bạc đá quý SJC

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cùng với 7 doanh nghiệp khác sẽ được cổ phần hóa trong năm 2019; trong số các doanh nghiệp cổ phần, TP.HCM duy trì 100% vốn tại Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco).

Nhóm lợi ích 'luộc' doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa?

Nhóm lợi ích 'luộc' doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa?

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là chủ trương đúng đắn, nhằm khuyến khích năng suất lao động và huy động vốn trong xã hội, giải phóng gánh nặng ngân sách nhà nước, tuy nhiên, quy định về cổ phần hóa (CPH) bị các nhóm lợi ích biến báo tìm cách trục lợi.