Tìm thấy 17 kết quả với từ khóa “

Bolivia

Đấm bốc kiểu... Bolivia

Đấm bốc kiểu... Bolivia

(VTC News) - Hai phe tụ tập thành nhóm, đeo găng và lao vào đấm nhau túi bụi sau hiệu lệnh của trọng tài.