Bò cạp con yếu ớt chạm trán nhện độc trong trận chiến sinh tử
Trong cuộc đi săn đầu tiên của bò cạp con, nó chạm trán với loài nhện độc.