Tìm thấy 40 kết quả với từ khóa “

biên chế

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2017

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2017

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017.