Bình luận

Luận bàn về cán bộ 'Ba dám'

Luận bàn về cán bộ 'Ba dám' 1

Chúng ta đang cần những cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, trong một chừng mực nào đó, mỗi cán bộ này là những đầu tầu, kéo cả đoàn tàu về đích.