Tìm thấy 13.812 kết quả với từ khóa “

Trung Quốc

Tin vui với sầu riêng Việt Nam

Tin vui với sầu riêng Việt Nam

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt thêm 47 mã số vùng và 18 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đạt yêu cầu xuất khẩu vào thị trường này.