Tìm thấy 12 kết quả với từ khóa “

tay chơi

Kho tiền cổ 6 tấn của tay chơi Bắc Ninh

Kho tiền cổ 6 tấn của tay chơi Bắc Ninh

Trong bộ sưu tập 6 tấn của ông Thạo có đầy đủ các mệnh giá, từ Thái Bình Hưng Bảo - đồng tiền đầu tiên của triều nhà Đinh đến Bảo Đại Thông Bảo của triều Nguyễn