Tìm thấy 17 kết quả với từ khóa “

Dung Quất

Cơn bĩ cực của các nhà máy Ethanol

Cơn bĩ cực của các nhà máy Ethanol

Video 03:19 30/09/2015 0

Sau một thời gian hoạt động, hầu hết các dự án nhiên liệu sinh học (Ethanol) đều phải dừng sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng, càng làm càng lỗ.