đất nước - VTC News
Tìm thấy 25 kết quả với từ khóa “

đất nước

Quốc ca là hồn thiêng dân tộc!

Quốc ca là hồn thiêng dân tộc!

(VTC News)- Đối với mỗi người dân nước Việt Nam, Quốc ca chính là hồn thiêng của dân tộc, là khí thiêng sông núi, thôi thúc lòng tự hào, tự tôn dân tộc.