Nở rộ trào lưu phụ nữ tự cưới chính mình
Thay vì trói buộc bản thân trong một cuộc hôn nhân nào đó, nhiều phụ nữ đang lựa chọn cách tự cưới chính mình.