9x Việt chia sẻ cuộc sống du học 'mở mắt thấy toàn màu xám'

9x Việt chia sẻ cuộc sống du học 'mở mắt thấy toàn màu xám'

"Nếu ai đó nói rằng ra nước ngoài đem lại cho bạn một cuộc sống như mơ, cuộc sống màu hồng thì hoàn toàn không đúng đâu. Có những ngày mở mắt sẽ là toàn màu xám, có ngày ăn cơm không cần muối vì nước mắt đã đủ mặn", 9x Việt chia sẻ.