Tại sao đại học Mỹ đắt đỏ?

Tại sao đại học Mỹ đắt đỏ?

Tổng kinh phí dành cho đội ngũ nhân viên như chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần, bộ phận tuyển sinh... còn lớn hơn nhóm giảng dạy.