Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Chính trịThứ Năm, 01/04/2021 10:12:00 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 1/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - 1

Ông Nguyễn Đức Hải.

Ông Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 29/7/1961, quê quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV.

Ông Nguyễn Đức Hải từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004-2009; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

Tháng 2/2015, ông là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIII.

Ngày 22/7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa  XIV

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Đức Hải được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xuân Trường
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp