Quốc hội bầu 3 tân Phó Chủ tịch

Chính trịThứ Năm, 01/04/2021 09:44:00 +07:00
(VTC News) -

Quốc hội khoá XIV bầu các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 1/4, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội bầu các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Nghị quyết bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội được thông qua với 455 phiếu tán thành (chiếm tỷ lệ 95%).

Trong phiên họp chiều 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Quốc hội; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trước đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm với các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Phùng Quốc Hiển.

Quốc hội khóa XIV có 4 Phó Chủ tịch Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ là người duy nhất chưa được trình miễn nhiệm trong đợt này, vì nhân sự dự kiến thay thế chưa phải đại biểu Quốc hội, phải đợi kết quả bầu cử Quốc hội khóa XV.

Quốc hội bầu 3 tân Phó Chủ tịch - 1

Các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải (từ trái sang)

Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là Tiến sĩ Kinh tế, trình độ Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Trần Thanh Mẫn từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3/1/1964, quê quán xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông là Tiến sĩ Luật học, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định từng giữ chức vụ Trợ lý của Thủ tướng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được phân công điều hành Văn phòng Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29/7/1961, quê quán xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đức Hải Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Nguyễn Đức Hải từng giữ các chức vụ  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Xuân Trường
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp