Infographic: Sự nghiệp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải

Chính trịThứ Năm, 01/04/2021 10:00:00 +07:00
(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Đức Hải được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Infographic: Sự nghiệp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - 1
Minh Ngọc
Bình luận
vtc.vn