Cục ATTP xin lỗi doanh nghiệp vì hệ thống dịch vụ bị lỗi

Cục ATTP xin lỗi doanh nghiệp vì hệ thống dịch vụ bị lỗi

Ngày 15/11, hệ thống dịch vụ công xác nhận quảng cáo và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt đã bị lỗi, ngay sau đó cục ATTP đã ra văn bản hướng dẫn xử lý và xin lỗi doanh nghiệp.
Bữa ăn cuối cùng của tử tù trên thế giới có gì?

Bữa ăn cuối cùng của tử tù trên thế giới có gì?

Trước khi chết, những người tử tù thường được dùng một bữa ăn cuối cùng, có người chọn bữa ăn thịnh soạn với đủ những món ăn yêu thích nhưng cũng có người chỉ đơn giản chọn 1 quả oliu để kết thúc chuỗi ngày còn tồn tại trên đời.