Tìm thấy 10 kết quả với từ khóa “

sản xuất iPhone

iPhone 7 sẽ ra mắt chậm hơn?

iPhone 7 sẽ ra mắt chậm hơn?

Mặc dù trong những năm gần đây, Apple đã phản ứng tốt hơn trước những vấn đề về nguồn cung cho việc sản xuất iPhone nhưng iPhone 7 có thể bị chậm trễ