PVN - VTC News
Tìm thấy 372 kết quả với từ khóa “

PVN

Cổ phần hóa 3 công ty con của PVN

Cổ phần hóa 3 công ty con của PVN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN hoàn thành việc cổ phần hóa đối với 3 công ty con.